PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

ISBNews
13.02.2020 17:50
A A A


Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych, które mają być jednym z etapów programu budowy farm wiatrowych, poinformowało PGE. Obie instytucje podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Podpisanie dokumentu to kolejny krok w realizacji programu budowy morskich farm wiatrowych grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Dokument przewiduje m.in. wymianę informacji, doświadczeń oraz fachowej wiedzy związanej z rozpoznaniem geologicznym niezbędnym do budowy morskich farm wiatrowych wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie, czytamy w komunikacie.

"Uruchomienie morskich farm wiatrowych zwiększy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w Polsce, wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział minister środowiska Michał Woś, cytowany w komunikacie.

"PGE jest liderem transformacji sektora energetycznego w kierunku niskoemisyjnym, a budowa farm wiatrowych na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów w tym procesie. Sam etap przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych wymaga od nas wielu działań zarówno badawczych, jak i analitycznych pod kątem geologicznym" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.  

Zdaniem wiceprezesa zarządu ds. innowacji PGE Pawła Śliwy farmy wiatrowe na morzu są jednym z najbardziej popularnych źródeł czystej energii powszechnie wykorzystywanym w Europie.

"Technologia ta jest jednak cały czas udoskonalana. Zainicjowana dzisiaj współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym pomoże nam maksymalnie wykorzystać pozyskaną przez obie strony wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do realizacji kolejnych zadań przypisanych do Programu Offshore Grupy PGE" - dodał wiceprezes. 

W podpisanym liście intencyjnym obie instytucje deklarują podjęcie szczegółowych rozmów i uzgodnień, które mają owocować udziałem ekspertów PIG-PIB i PGE Baltica we wzajemnych konsultacjach merytorycznych i operacyjnych podczas prac projektowych.

 "Celem planowanej współpracy z naszym partnerem merytorycznym będzie wsparcie PGE w pozyskiwaniu najwyższej jakości danych geologicznych niezbędnych do realizacji inwestycji. Badania te są bardzo ważnym etapem prac, określającym sposób posadowienia turbin oraz kabli na dnie morza" - powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, cytowana w komunikacie. 

Eksperci z PIG-PIB będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w badaniach na morzu m.in. oceniając materiał wydobyty z dna Bałtyku. Planowana współpraca zakłada ocenę projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez geologów z Instytutu, a także udział w procedurach ich zatwierdzania i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Program offshore w grupie kapitałowej PGE obejmuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

- Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, której planowana moc to 900 MW;

- Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW;

- Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW, podano także.

Grupa kapitałowa PGE planuje trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 ? po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)