Kalendarium ISBnews

ISBNews
13.02.2020 18:01
A A A


PIĄTEK, 14 lutego

-- 09:00: Planowane posiedzenie Sejmu   

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 roku, szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2019 roku

 

WTOREK, 18 lutego

--11:00: Konferencja prasowa Suntago z okazji otwarcia Park of Poland

 

ŚRODA, 19 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

--11:00: Sprawozdanie z działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za rok 2019 i priorytety na 2020 rok  

 

CZWARTEK, 20 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

 

PIĄTEK, 21 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2020 roku

(ISBnews)