Sejm odrzucił wyłączenie finansowania z Funduszu Solidarnościowego

ISBNews
14.02.2020 08:56
A A A


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, w tym tę wyłączającą możliwość finansowania świadczenia z Funduszu Solidarnościowego. 

"Trzynastki" mają być wypłacane w wysokości najniższej emerytury osobom pobierającym renty i emerytury w systemie powszechnym, rolniczym, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych.

Według szacunków Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej łączna liczba uprawnionych to 9,8 mln. Koszt na sfinansowanie tego świadczenia w 2020 r., to prawie 11,8 mld zł.

Fundusz Solidarnościowy ma zostać na ten cel zasilony pożyczką z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Zgodnie z ustawą, dodatkowe świadczenie ma wynieść 1 200 zł brutto. Otrzymają je osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Z kwoty nie będą dokonywane potrącenia, nie będzie się jej wliczać do dochodu.

(ISBnews)