MR oczekuje rewizji w górę wzrostu PKB za cały 2019 r.

ISBNews
14.02.2020 12:24
A A A


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Po opublikowaniu danych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących szybkiego szacunku PKB za IV kw. 2019 r. eksperci Ministerstwa Rozwoju (MR) wskazują na możliwą rewizję wzrostu PKB za cały 2019 r. w górę, który wstępnie wyniósł 4%.

"Według szybkiego szacunku GUS realny przyrost PKB polskiej gospodarki w IV kw. 2019 r. wyniósł 3,1% (niewyrównany sezonowo). W ujęciu kwartał do kwartału wzrost wyniósł 0,2%. Szacunek ten może wskazywać na możliwą rewizję wzrostu PKB za cały 2019 r. w górę. Przypomnijmy, że według wstępnych danych GUS wzrost PKB Polski w całym 2019 r. wyniósł 4%" - czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

"W związku z brakiem szczegółowych danych nt. struktury dynamiki PKB - poznamy ją za mniej więcej dwa tygodnie - podtrzymujemy nasze wcześniejsze szacunki wskazujące na popyt krajowy jako główne źródło wzrostu. Szczególną uwagę zwracamy na komponent inwestycyjny, gdzie wzrost o 7,8% w całym 2019 r. wskazuje na blisko 7,5-proc. przyrost w samym IV kw. ub. r. Dane te dają nadzieję na podtrzymanie pozytywnych tendencji w tym obszarze również na początku 2020 r." - czytamy także. 

Zdaniem ekspertów MR, w porównaniu do pozostałych gospodarek UE, Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce pod względem dynamiki PKB. W IV kw. 2019 r. według danych Eurostat wzrost polskiego PKB wyniósł 3,5% (wyrównany sezonowo) co było 4. (podobnie jak w III kw.) najlepszym wynikiem po Węgrzech (4,6%), Rumunii (4,2%) oraz Litwie (3,7%). Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł w IV kw. ub. r. 0,9%, a w całej UE 1,2%. Zgodnie z wczorajszą prognozą Komisji Europejskiej w całym 2020 r. szybciej od Polski rozwijać mają się jedynie Malta (4,0%), Rumunia (3,8%) oraz Irlandia (3,6%).

(ISBnews)