PKN Orlen odwróci ok. 1 mld zł odpisu, bez wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA

ISBNews
14.02.2020 15:24
A A A


Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę Orlen Lietuva w kwocie oszacowanej na około 1 mld zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., podała spółka. Kwota powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego, ale nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

"Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów wartości inwestycji PKN Orlen w Grupie Orlen Lietuva jest głównie efektem zmniejszenia średnioważonego kosztu kapitału z 10,56% do poziomu 8,35%, dzięki czemu stopa zwrotu z inwestycji wzrośnie o 2,2 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Grupa planuje publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 r. na 19 marca 2020 r.

PKN Orlen posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym AB Orlen Lietuva.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)