Kalendarium ISBnews

ISBNews
14.02.2020 17:58
A A A


PONIEDZIAŁEK, 17 lutego

--09:30 Konferencja pt. "Śląski ład" - tereny poprzemysłowe impulsem regionalnego rozwoju" organizowana przez wiceministra Aktywów Państwowych

 

WTOREK, 18 lutego

--11:00: Konferencja prasowa Suntago z okazji otwarcia Park of Poland

 

ŚRODA, 19 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 roku

--11:00: Sprawozdanie z działalności Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców za rok 2019 i priorytety na 2020 rok  

 

CZWARTEK, 20 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej i produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2020 roku

 

PIĄTEK, 21 lutego

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2020 roku

(ISBnews)