Bank Millennium miał 560,73 mln zł zysku netto w 2019 r.

ISBNews
17.02.2020 08:16
A A A


Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 560,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 760,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany, nieaudytowany zysk netto za rok 2019 wyniósł 561 mln zł i był o 26% niższy niż zysk roku 2018. Na wyniki wpłynął szereg pozycji nadzwyczajnych, z których najważniejszą było przejęcie Euro Banku, dokonane 31 maja 2019 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 436,92 mln zł wobec 1 817,48 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 699,15 mln zł wobec 661,07 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 600,68 mln zł wobec 722,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)