Odpis PGG obniży skons. wynik Enei za 2019 o ok. 53 mln zł, bez wpływu na EBITDA

ISBNews
17.02.2020 08:22
A A A


Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Enea dostrzega prawdopodobną konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z dokonaniem przez PGG odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Enei za 2019 rok to ok. 53 mln zł, nie wpłynie on natomiast na wynik EBITDA.

"Szacowana wartość ww. odpisu wyniesie ok. 53 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea za rok 2019 i ok. 48 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2019" - czytamy w komunikacie.

Szacowany wpływ odpisu na skonsolidowany wynik netto Enei za 2019 rok wyniesie ok. 53 mln zł, a na jednostkowy wynik netto - ok. 48 mln zł.

"Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 2019" - czytamy dalej.

Po uwzględnieniu odpisu, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do akcji PGG, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie ok. 254 mln zł, podano także.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)