Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

ISBNews
17.02.2020 08:35
A A A


Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Fundusz Reino RF CEE Real Estate, utworzony w ramach strategicznej współpracy Reino Capital i Grupy RF CorVal, zawarł przedwstępne umowy nabycia łącznie 10 nieruchomości należących do Grupy Buma, podało Reino Capital. Łączna wartość brutto nabywanych aktywów przekracza 1,3 mld zł.

"Nabywane aktywa obejmują zarówno przynoszące stały dochód lub znajdujące się na zaawansowanym etapie budowy i komercjalizacji nieruchomości biurowe o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 110 tys. m2, jak również bank ziemi, umożliwiający realizację projektów biurowych o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. m2 oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. m2" - czytamy w komunikacie.

Transakcja zawarta w wykonaniu listu intencyjnego, będzie obejmować ponadto wspólne nabycie przez Reino Capital i Grupę RF CorVal udziałów we wszystkich spółkach operacyjnych wchodzących w skład holdingu, w tym spółek prowadzących działalność usługową na rynku nieruchomości, generalnym wykonawstwem oraz zarządzaniem projektami deweloperskimi, podano także.

Umowy przyrzeczone powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2020 roku, dodano.

"Zgodnie z przyjętą przez emitenta polityką biznesową, nabywane aktywa zostaną podzielone w ramach funduszu pomiędzy subfundusze realizujące różne strategie inwestycyjne: dywidendową, deweloperską i mieszkaniową. Aktywa nabywane od Grupy Buma zarządzane będą przez powołaną w tym celu spółkę Reino RF Advisors, Sp. z o.o." - napisano też w komunikacie.

"Emitent szacuje, że łączna docelowa wartość brutto nieruchomości, uwzględniająca pełną realizację projektów na nabywanym banku ziemi, zarówno biurowych, jak i mieszkaniowych, zgodnie z aktualnymi parametrami rynkowymi, może przekroczyć 680 mln euro. Łącznie z nieruchomościami będącymi przedmiotem umów zawartych przez fundusz lub jego spółkę zależną w okresie poprzedzającym, docelowa wartość brutto, o której mowa powyżej powinna sięgnąć 750 mln euro" - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także jak najlepszą wiedzę o pozostałych okolicznościach i ustaleniach biznesowych, uprawnione jest założenie, zgodnie z którym łączna wartość przychodów z doradztwa przy zarządzaniu oraz zarządzania aktywami przez spółki z udziałem grupy kapitałowej Reino Capital oraz Grupy RF CorVal, możliwych do osiągnięcia w okresie 3 lat od zawarcia umów przyrzeczonych, których przedmiotem są aktywa Bumy, bez uwzględnienia jednorazowych wynagrodzeń za sukces, może wynieść ponad 90 mln zł. Udział Reino Partners, spółki zależnej Reino Capital, w powyższej kwocie powinien kształtować się w przedziale nie mniej niż 54-60 mln, podano także.

Grupa Reino Capital to giełdowy holding złożony ze spółek działających na rynku nieruchomości komercyjnych. To pierwszy projekt biznesowy w Polsce zakładający pionową i poziomą konsolidację rynku poprzez docelowe łączenie tradycyjnych i alternatywnych klas aktywów z własną dystrybucją.

(ISBnews)