Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

ISBNews
17.02.2020 08:37
A A A


Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymała w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zgodnie z którą Grupa Żywiec zobowiązana jest do zapłaty 47,14 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu 22,53 mln zł, podała spółka. Grupa Żywiec zamierza zaskarżyć decyzję w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

"W następstwie odwołania złożonego przez spółkę, organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 30 listopada 2018r., zgodnie z którą spółka zobowiązana jest do zapłaty 47 143 466 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu kwotę 22 531 294 zł, z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k., oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych" - czytamy w komunikacie.

Po konsultacji z doradcami podatkowymi Grupa Żywiec podtrzymała zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji

"W opinii zarządu, wnioski organu II instancji zawarte w decyzji ostatecznej nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz stoją w sprzeczności z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw w analogicznym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu ministra finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań" - czytamy dalej.

W związku z tym Grupa Żywiec zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, podano także.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1991 r.

(ISBnews)