KPMG: 85% zarządzających firmami rodzin. chce przekazać stery młodemu pokoleniu

ISBNews
17.02.2020 10:12
A A A


Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Aż 85% zarządzających polskimi firmami rodzinnymi chce przekazać zarządzanie nimi kolejnemu pokoleniu, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Barometr firm rodzinnych. W stronę wielopokoleniowości". Zdecydowanie mniej respondentów (61%) planuje przekazać młodym własność firmy, a 58% całkowitą władzę nad firmą chce scedować na swoich następców.

"Z naszych badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne są znacznie bardziej spokojne o sukcesję niż tego typu podmioty z innych państw europejskich. Proces przekazywania własności i kontroli jest jednak skomplikowany i czasochłonny" - powiedział partner, szef działu doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce Paweł Barański, cytowany w komunikacie.

Jedną z podstawowych trudności dla zarządzających polskimi firmami rodzinnymi jest - według badania - pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry; w najnowszej edycji badania KPMG na ten problem wskazało 81% respondentów. "Stale rosnący poziom zatrudnienia i płac sprawia, że konkurowanie o pracowników staje się coraz trudniejsze także dla firm rodzinnych" - czytamy w komunikacie.

Najczęściej wskazywanymi trudnościami w przypadku przekazywania zarządzania firmą jest: podtrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami (18%) oraz szkolenia i wspieranie następców w nowej roli (17%). Z kolei przy przekazaniu własności firmy rodzinnej największymi wyzwaniami są: przywiązanie emocjonalne do przedsiębiorstwa (17%) oraz obciążenia podatkowe (16%).

"Odpowiednio wczesne ustalenie sposobu przeprowadzenia sukcesji pozwoli uniknąć konfliktów rodzinnych, sytuacji niepewności w firmie, co w konsekwencji będzie miało wpływ na dobrobyt zarówno firmy, jak i rodziny. Plan przeprowadzania tego procesu może być zapisany przykładowo w tzw. konstytucji firmy rodzinnej" - powiedział Barański.

Z badania wynika, że największy odsetek ankietowanych (65%) wskazał, iż atrakcyjne jest dla nich finansowanie z zysków firmy. Podobnego zdania jest blisko połowa (49%) firm rodzinnych z 27 państw Europy. KPMG podkreśla, że w Polsce równie dużą popularnością cieszy się finansowanie działalności i inwestycji ze środków własnych lub rodzinnych.

Partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce Andrzej Bernatek ocenia, że "rosnąca liczba zmian legislacyjnych w połączeniu z szybkim tempem ich wprowadzania w życie może rodzić pewien chaos stanowiący wyzwanie w działalności biznesowej".

"Nowe wymogi powinny być odpowiednio wcześnie komunikowane i objaśniane, by przedsiębiorcy mieli czas na rozwianie wszelkich wątpliwości. Zmiany prawne są wyzwaniem szczególnie wymagającym dla małych i średnich firm, które muszą za nimi nadążać tak samo, jak duże korporacje, nie posiadając takich samych zasobów ludzkich, kapitałowych i technologicznych" - powiedział Bernatek.

"Barometr firm rodzinnych" jest ósmą edycją badania przeprowadzonego przez KPMG w wybranych krajach Europy, a polskie firmy rodzinne wzięły udział w badaniu już po raz siódmy. Raport został opracowany na podstawie wyników wywiadów internetowych (CAWI), przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca 2019 roku. W badaniu udział wzięło 1 613 respondentów z 27 krajów, w tym z Polski. Przedsiębiorcy wyrazili opinię na temat sytuacji swoich rodzinnych firm, planów na przyszłość oraz stojących przed nimi wyzwań.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. W Polsce KPMG działa od 1990 roku.

(ISBnews)