Erbud ma umowę na wykonanie domu studenckiego we Wrocławiu za 167,7 mln zł netto

ISBNews
17.02.2020 14:18
A A A


Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza.

"Na podstawie umowy emitent został zobowiązany do wykonania inwestycji obejmującej: remont z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków dawnej piekarni 'Mamut' dla potrzeb budynku zamieszkania zbiorowego - domu studenckiego z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu.
Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 14 dni po wydaniu polecenia rozpoczęcia prac" - czytamy w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)