'Minutes' RPP: Wzrost PKB może być niższy od produktu potencjalnego w tym roku

ISBNews
20.02.2020 14:20
A A A


Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wyrażali opinię, że tempo wzrostu gospodarczego w bieżącym roku może być także wolniejsze od wcześniej prognozowanego i niższe od szacowanej dynamiki produktu potencjalnego, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Członkowie Rady oceniali, że wobec niższej od oczekiwań implikowanej dynamiki PKB w IV kw., tempo wzrostu gospodarczego w bieżącym roku może być także wolniejsze od wcześniej prognozowanego i niższe od szacowanej dynamiki produktu potencjalnego. " - czytamy w "minutes".

Część członków Rady zwracała uwagę na ponowny spadek - po kilku miesiącach poprawy - wskaźnika PMI oraz wyniki badań ankietowych NBP sygnalizujące pogorszenie prognoz dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ich aktywności inwestycyjnej w bieżącym roku, podano także.

"Wskazywali oni także, że perspektywy aktywności gospodarczej w najbliższym otoczeniu Polski pozostają istotnym źródłem ryzyka wolniejszego wzrostu w krajowej gospodarce" - czytamy w "minutes".

Według wstępnych szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 4% r/r w 2019 r. wobec 5,1% wzrostu w poprzednim roku, a w IV kw. Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,1% r/r w IV kw. 2019 r. wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

Według centralnej ścieżki, listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 4,5% w 2019 r., a następnie spowolni do 4% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r.

(ISBnews)