PARP: MŚP mogą ubiegać się nawet o 2 mln euro na opracowanie innowacji

ISBNews
21.02.2020 12:09
A A A


Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą ubiegać się się o dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacji w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, poinformowała Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARP). Jednocześnie firmy mogą się starać się o bony na opracowanie nowego wyrobu czy technologii  przez ośrodek naukowy.

Celem programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest poprawa konkurencyjności polskiego sektora MŚP przez podnoszenie innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.

O wsparcie finansowe będzie można starać się w konkursach z obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz technologie poprawiające jakość życia.

Wysokość dofinansowania może wynieść 70% kosztów kwalifikowanych projektu (maks. 2 mln euro). Pula środków do rozdysponowania to 100 mln euro.

W programie przewidziano osobną pulę środków na realizację projektów przez firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. (?Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet" pozwala uzyskać do 200 tys. euro (maks. 85% kosztów kwalifikowanych) na realizację innowacyjnych projektów przez przedsiębiorcze kobiety

Istotnym elementem programu są projekty partnerskie z firmami norweskimi. PARP zapowiada, że będą one premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków.

Wnioski w tym programie można składać do 31 marca 2020 r.

Jednocześnie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać się o środki w programie "Bony na innowacje dla MŚP". Ich celem jest  sfinansowanie zakupu w firmie usług badawczo-rozwojowych (B+R) opracowanych przez jednostki naukowe i naukowo-badawcze.  

Z tych środków może być sfinansowany zakup od jednostki naukowej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

W tym przypadku wykonawcą może być tylko jednostka naukowa. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 85 % wartości projektu (czyli maksymalnie 340 tys. zł, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 400 tys. zł.

Na dofinansowanie usługi w woj. mazowieckim zaplanowano pulę 10,3 mln zł,  a w pozostałych województwach: 45,1  mln zł

Z kolei w ramach dofinansowania usługi Dostępność plus pula środków w woj. Mazowieckim to Pula środków w konkursie 486 tys. zł, a w pozostałych województwach: 4,5 mln zł. Termin składania wniosków upływa 28 maja 2020 roku.

(ISBnews)