Emitel przeprowadził refinansowanie na kwotę 1,5 mld zł

ISBNews
21.02.2020 16:06
A A A


Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Emitel zrefinansował istniejący kredyt i wydłużył dostępny okres finansowania, podpisując umowę kredytową z konsorcjum 6 banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie o wartości 1,5 mld zł (z możliwością powiększenia do 1,6 mld zł po spełnieniu określonych kryteriów), podała spółka.

"Kredyt został udzielony przez grupę banków wpierających spółkę, zapewniając możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zadłużenia wynikającego z podpisanej w 2016 r. umowy kredytowej oraz, w zależności od potrzeb, do sfinansowania działalności operacyjnej spółki i inwestycji związanych z planami rozwojowymi Emitel. Umowa została zawarta na okres 3,5 roku. Zamknięcie transakcji (uruchomienie finansowania) nastąpi w najbliższym czasie, po spełnieniu się warunków zawieszających" - czytamy w komunikacie.

"Nasze podejście zakłada zwyczajowo refinansowanie zobowiązań kredytowych z odpowiednim wyprzedzeniem i dzisiejsza umowa jest kontynuacją tej polityki. Uzyskaliśmy optymalne warunki dla spółki i zapewniliśmy stabilne źródło finansowania naszej działalności. Dziękuję wszystkim bankom finansującym za powierzone zaufanie i pozytywną ocenę przedstawionych przez nas założeń biznesowych w długim horyzoncie" - powiedział członek zarządu Emitel ds. finansowych Aleksander Skołożyński, cytowany w komunikacie.

Kredyt jest denominowany w PLN, a jego oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową powiększoną o marżę. Pozostałe warunki kredytowania także nie odbiegają od warunków rynkowych, podano także.

"Emitel w najbliższych latach będzie musiał przeprowadzić zakrojony na szeroką skalę projekt refarmingu pasma 700Mhz i zmiany standardu nadawania na DVB-T2. Poza tym, Spółka zamierza w dalszym ciągu inwestować w segmencie infrastruktury telekomunikacyjnej, choćby dla operatorów komórkowych w związku z planowanym rozwojem sieci 5G w Polsce. Dlatego tak kluczowe jest zapewnienie stabilnego finansowania działalności Spółki na najbliższe lata" - powiedział partner zarządzający Alinda Capital Partners i członek rady nadzorczej Emitel Jim Metcalfe, cytowany w komunikacie.

W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa weszły Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao, DNB Bank ASA, DNB Bank Polska (który pełni również rolę agenta kredytu), PKO Bank Polski oraz Société Générale.

Należąca do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners spółka Emitel to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej oraz uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

(ISBnews)