Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

ISBNews
24.02.2020 08:15
A A A


Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Erbud ma potencjał na powiększenie portfela zamówień w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes Jacek Leczkowski. Zgodnie z jego słowami, spółka jest zainteresowana nie tylko wykonawstwem lądowych farm wiatrowych, ale też - w przyszłości - wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych i lądowego zaplecza morskich farm wiatrowych.

"Nasza spółka PBDI działa na rynku energetyki wiatrowej od 13 lat. Nie zredukowaliśmy swoich zasobów ludzkich w 2015 r., gdy w tym segmencie aktywność inwestorów praktycznie zanikła, więc po zmianie przepisów i 'odrodzeniu' rynku jesteśmy przygotowani do realizacji kolejnych projektów. Interesują nas wszystkie większe kontrakty, bierzemy udział w wielu postępowaniach z nowej aukcji i oczywiście chcemy być nadal aktywni w branży OZE, zarówno w energetyce wiatrowej, jak i w fotowoltaice" - powiedział Leczkowski w rozmowie z ISBnews.

"Jesteśmy po aukcji jesiennej, czekamy na tegoroczną i liczymy, że pomimo dużej konkurencji pozyskamy w tym roku kolejne zlecenia. Obecnie nasz portfel w tym obszarze jest zadowalający, aczkolwiek dysponujemy potencjałem umożliwiającym jego powiększenie" - dodał.

PBDI jest obecnie jednym z największych wykonawców na rynku farm wiatrowych, ale spółka jest również bardzo aktywna na rynku farm fotowoltaicznych, przypomniał wiceprezes.

"Do tej pory zrealizowaliśmy około stu farm o mocy do 1MW. Liczymy na dalsze zlecenia takich projektów oraz na pojawienie się przetargów dotyczących budowy wielkopowierzchniowych farm PV. Przyglądamy się również perspektywom związanym z budową morskich farm wiatrowych. Nasze zainteresowanie w tym segmencie ogranicza się jednak tylko do prac związanych z ich infrastrukturą lądową, czyli przyłączami energetycznymi czy zapleczami technicznymi" - wyjaśnił.

Odnosząc się do kondycji rynku budowlanego w ogóle, Leczkowski widzi z jednej strony lekkie spowolnienie, a z drugiej łagodzenie wzrostu cen materiałów i presji płacowej.

"W tej chwili w branży czujemy lekkie spowolnienie i mniejszą liczbę zapytań, ale oceniamy, że podaż będzie nadal duża. Jesteśmy spokojni, że uda nam się pozyskać zlecenia. Na dziś zakładamy też, że nie będzie już dużych, skokowych wzrostów cen. Ponadto mniejsza liczba zleceń na rynku spowoduje, że presja na płace będzie nieco mniejsza, choć cały czas pozostanie relatywnie wysoka" - powiedział.

"W Erbudzie zakładamy, że 2020 r. na pewno nie będzie gorszy od 2019, jeśli chodzi o marże. Mamy w portfelu zdrowe kontrakty" - podkreślił.

Leczkowski sprawuje również od tego roku dwuletnią funkcję prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (PBB), na czas prezydencji Erbudu w tej organizacji. Za szczególnie ważne zadania uważa zwiększenie współpracy między wykonawcami i największymi zamawiającymi w obszarze bezpieczeństwa i edukację pracowników w dobie napływu siły roboczej ze Wschodu.

"W zakresie bezpieczeństwa konieczna jest współpraca między wykonawcami i największymi zamawiającymi. Jednym z naszych celów jest, aby inwestorzy w większym stopniu brali odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowach, co obecnie spoczywa prawie w całości na wykonawcy. To się, oczywiście, wiąże ze zmianą podejścia inwestora do sposobu kalkulowania kontraktów i zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w przypadku kontraktów publicznych), a do tego musi być wola ze strony zamawiającego, by przejął na siebie część kosztów" - powiedział.

"Nie dotyczy to wszystkich, ale rzeczywiście obecnie często jesteśmy zmuszeni zatrudniać mniej doświadczonych pracowników, także ze Wschodu, i ich szczególnie trzeba edukować" - dodał.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa generalnych wykonawców na rzecz ograniczenia liczby wypadków na budowach. Sygnatariuszami PBB są Budimex, Eiffage Polska Budownictwo, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. Od 2020 r. dwuletnią prezydencję w Porozumieniu sprawuje Erbud, prezydentem PBB jest obecnie Jacek Leczkowski.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)