Alior Bank utworzył 186 mln zł dodatkowej rezerwy w związku z tzw. małym TSUE

ISBNews
24.02.2020 08:18
A A A


Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank stworzył dodatkową rezerwę na spłaty przedterminowe kredytów na 186 mln zł w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r., w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty (tzw. małe TSUE), podał bank. Rezerwa w całości powiększy pozostałe koszty operacyjne w IV kwartale 2019 r., dodał Alior.

"Dokonany odpis dotyczy historycznych kredytów konsumenckich, spłaconych przedterminowo przed wyrokiem TSUE z 11 września 2019 r. Traktujemy go jako zdarzenie jednorazowe, którego wartość oszacowaliśmy według naszej najlepszej wiedzy, bazując na analizie zachowania klientów w ciągu ostatniego kwartału" - czytamy w komentarzu banku.

"Alior Bank chce nadal być jednym z liderów na rynku w zakresie kredytów konsumenckich - przygotował m.in. atrakcyjną ofertę konsolidacji dla nowych klientów, oferty retencyjne adresowane do kredytobiorców, którzy spłacili zobowiązanie przed terminem oraz oferty cross-sell dla dotychczasowych klientów. Bank będzie zwiększał swoja obecność w segmentach kredytów hipotecznych, leasingu czy faktoringu, które cechują się niższymi kosztami ryzyka" - czytamy dalej.

Bank podkreślił też, że cały czas utrzymuje stabilną pozycję płynnościową oraz wysokie współczynniki kapitałowe, zachowujące solidny bufor względem wymogów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"W poprzednim kwartale osiągnęliśmy jeden z najwyższych wskaźników TIER1 od początku istnienia, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa banku" - podsumowano w komentarzu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)