Grupa WP: Urząd skarbowy kwestionuje wysokość kosztów podatkowych WPM za 2016

ISBNews
25.02.2020 07:44
A A A


Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał, iż WPM - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM), podał holding. W przypadku wydania przez naczelnika MUCS niekorzystnej dla WPM decyzji, zgodnej z wynikiem kontroli, WPM wystąpi na drogę sądową w obronie swojego stanowiska, zapowiedziano także.

"W otrzymanym przez WPM Wyniku Kontroli Naczelnik MUCS uznał, iż WPM nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM). Podkreślić należy przy tym, iż Naczelnik MUCS nie zakwestionował zasadności rozpoznania kosztów podatkowych, lecz ich wysokość" - czytamy w komunikacie.

Naczelnik MUCS dokonał odmiennej od WPM interpretacji przepisów podatkowych. W konsekwencji, zdaniem naczelnika MUCS, WPM nie przysługiwało prawo do rozpoznania w pełnej wysokości kosztów podatkowych związanych z transakcją na udziałach, wyjaśniono.

"W przypadku wydania przez naczelnika MUCS niekorzystnej dla WPM decyzji, zgodnej z wynikiem kontroli, WPM wystąpi na drogę sądową w obronie swojego stanowiska. WPM szacuje maksymalny możliwy negatywny wpływ na skonsolidowany wynik grupy kapitałowej w wysokości 61,3 mln zł (odwrócenie rozpoznania historycznie utworzonego aktywa podatkowego oraz wpływu na bieżący podatek 2016). Z powyższej kwoty WPM w latach 2016-2019 rozliczyła w bieżącym podatku dochodowym 42,1 mln zł. Wskazane kwoty nie zawierają potencjalnych odsetek, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego oszacowano na kwotę 1,3 mln zł" - czytamy dalej.

Spółka wraz z doradcami analizuje sposób i moment odzwierciedlenia wyniku kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy.

"WPM nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w wyniku kontroli, posiada indywidualne interpretacje podatkowe ministra finansów oraz opinie renomowanych firm doradztwa podatkowego potwierdzające jej stanowisko. WPM nie zamierza dokonywać korekty złożonych deklaracji podatkowych, a w przypadku otrzymania niekorzystnej decyzji podatkowej będzie korzystać z przysługujących jej środków odwoławczych" - podkreślono także w komunikacie.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)