BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

ISBNews
27.02.2020 09:22
A A A


Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,4 pkt m/m w lutym br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Pogarszające się perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki są zdominowane czynnikami wewnętrznymi, które ograniczają popyt krajowy, podkreślili analitycy.

"O ile przed rokiem, wśród czynników odpowiedzialnych za spowolnienie dominowały czynniki zewnętrzne, związane głównie z dekoniunkturą w naszym najbliższym otoczeniu, o tyle obecnie dominują czynniki wewnętrzne ograniczające popyt krajowy. Dotychczasowy, jedyny motor wzrostu gospodarczego, jakim było spożycie indywidualne, zaczyna szwankować" - czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lutym 2020 roku trzy uległy poprawie, dwie pozostały na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy pogorszyły się. BIEC podkreśla, iż w lutym br. ponownej redukcji uległo tempo napływu nowych zamówień do sektora przetwórstwa przemysłowego i po raz pierwszy od wielu miesięcy w większym stopniu zjawisko to dotyczyło produkcji kierowanej na rynek krajowy,

"Skłonność konsumentów do dokonywania ważnych zakupów systematycznie od jesieni ubiegłego roku spada. Wskaźnik obrazujący tę skłonność we wrześniu ub. roku był na poziomie 19 punktów, obecnie zaś spadł do około 11 pkt. Podobne wnioski płyną z danych na temat sprzedaży detalicznej, gdzie wyraźnemu ograniczeniu uległa w ostatnich miesiącach dynamika sprzedaży w grupie takich towarów jak meble, sprzęt AGD i RTV oraz sprzedaż odzieży" - napisano dalej.

W ciągu ostatnich trzech lat zmniejszał się odsetek firm uznających, że ogólna kondycja ich firm ulega poprawie, przybywało zaś przedsiębiorstw oceniających tę sytuację negatywnie, zauważa Biuro.

"Spadła również wydajność pracy w sektorze firm produkcyjnych zatrudniających powyżej 50 pracowników. Załamanie wskaźnika wydajności pracy przewidywaliśmy już przed miesiącem, zwracając uwagę na krótkookresowy jego wzrost" - wskazano także w raporcie.

"Niewielkiemu przyspieszeniu uległa podaż pieniądza M3 (w ujęciu realnym oraz po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych). Podaż pieniądza jest jednak ciągle mniejsza niż w listopadzie ub. roku. Nie zwiększa się również zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów, co w warunkach niskich stóp procentowych świadczy o finasowaniu zakupów przez konsumentów głównie oszczędnościami. A i te, trzymane w postaci lokat bankowych tracą na wartości"- podsumowano w materiale.

(ISBnews)