Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

ISBNews
27.02.2020 15:29
A A A


Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jeden z pozwanych przez nią kontrahentów, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące trzech ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Warunki ugody wpływają neutralnie na wynik finansowy.

"Strony ugody postanowiły nie kontynuować współpracy w zakresie nabywania praw majątkowych na podstawie umów kwestionowanych przez Energa Obrót SA" - czytamy w komunikacie.

Warunki, na jakich zawarto ugodę wpływają neutralnie na wynik finansowy Energa Obrót, podano także.

"Jest to siódma ugoda zawarta przez Energa Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 57,5% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych" - czytamy dalej.

We wrześniu 2017 r. Energa podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)