Open Finance skoryguje wynik grupy za 2019 rok o 15,87 mln zł w zw. z odpisem

ISBNews
27.02.2020 16:13
A A A


Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Grupa Open Finance dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker i stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15 867 tys. zł, co będzie skutkowało korektą wyniku skonsolidowanego za rok 2019 o kwotę 15 867 tys. zł, podała spółka. 

"Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2019, którego publikację zaplanowano na 2 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. 

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)