Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

ISBNews
28.02.2020 07:35
A A A


Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Dostosowanie przepisów w zakresie przewozów kolejowych do regulacji unijnych, w tym otwarcie polskiego rynku usług kolejowych dla przewoźników z innych państw Unii Europejskiej zakłada nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, którą przyjął Senat. Nie wprowadził żadnych poprawek.

Za nowelizacją opowiedziało się 93 senatorów, 3 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Chodzi o wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

W trakcie debaty poprzedzającej głosowanie, senatorowie pytali o zainteresowanie zagranicznych firm oferowaniem przewozów na rynku krajowym.

"Na dziś jest jeden przewoźnik, który w ramach procedury otwartego dostępu wystąpił o taką możliwość. Jest to przewoźnik czeski, który po spełnieniu wymagań i warunków uzyskał decyzję regulatora rynku kolejowego, Urzędu Transportu Kolejowego, i ma taką decyzję. To, kiedy rozpocznie przewóz pasażerów, to jest inna sprawa, jeśli mówimy o ruchu międzyregionalnym, a nawet dłuższym, czyli międzynarodowym" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas debaty w Senacie.

"Jeśli mówimy o przewozach regionalnych, to w ramach procedur przetargowych województwa kujawsko-pomorskiego [?] jeździ Arriva. Jest też połączenie transgraniczne Wrocławia z Czechami realizowane przez Leo Express. To wszystko" - dodał.

Nowelizacja zawiera szereg zapisów, regulujących funkcjonowanie rynku:

- ogranicza możliwość wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury przez przewoźników kolejowych lub podmioty sprawujące nad nimi kontrolę (mają to zapewnić m.in. rozwiązania zapobiegające powstawaniu konfliktu interesów, ograniczające możliwość zlecania zadań zarządcy innym podmiotom oraz gwarantujące transparentność przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami i przewoźnikami);

- zakazuje łączenia określonych funkcji lub zajmowanie stanowisk jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego (zakaz ten ma obowiązywać w okresie pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej zarządcy, świadczenia pracy albo usług oraz w okresie 6 miesięcy od zakończenia pełnienia tych funkcji, świadczenia pracy albo usług);

- zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dotyczące m.in.: negocjacji między aplikantami a zarządcami infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika).

(ISBnews)