Alior Bank: Kredyty hipoteczne w Polsce wzrosną średniorocznie o ok. 10% do 2022

ISBNews
28.02.2020 08:40
A A A


Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Wolumen kredytów hipotecznych w Polsce wzrośnie średniorocznie (CAGR) o ok. 10% w latach 2020-2022 (wobec CAGR wynoszącego 11,1% w l. 2016-2019), a kredytów konsumpcyjnych - o ok. 6% (wobec odpowiednio 8,2%), prognozuje Alior Bank. Według banku, średnioroczny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniesie w tym okresie ok. 5% (wobec CAGR wynoszącego 6,2% w l. 2016-2019).

"Rosnące zarobki i niskie bezrobocie będą wspierać popyt na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne oraz zdolność kredytową kredytobiorców. Dodatkowym impulsem pozostaną transfery socjalne i obniżki podatków, co przy stabilnych, niskich stopach procentowych będzie sprzyjać akcji kredytowej, nieco tylko wolniejszej niż w poprzednich okresach" - czytamy w prezentacji na temat strategii banku.

Późna faza cyklu koniunkturalnego, niepewność otoczenia zewnętrznego i spadający popyt z zagranicy przełożą się na niższe tempo wzrostu wolumenów kredytów dla przedsiębiorców, podano także.

"Przewidywania co do niższego wzrostu gospodarczego w Polsce będą skłaniały firmy do utrzymywania poduszki płynnościowej. Przełoży się to na tempo wzrostu wolumenów depozytów" - czytamy dalej.

Według banku, wolumen depozytów klientów indywidualnych zwiększy się średniorocznie o ok. 7% w latach 2020-2022 (wobec wzrostu o 8,2% CAGR w l. 2016-2019), natomiast depozytów przedsiębiorców - o ok. 5% (wobec także 5% CAGR w l. 2016-2019).

"Część dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych będzie przeznaczana na oszczędności, co przy wysokiej awersji Polaków do ryzyka będzie sprzyjało wzrostowi środków na lokatach i rachunkach bieżących" - napisano także w prezentacji.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)