PIE: Tylko 9% eksporterów planuje bezpośrednie inwestycje zagr. w l. 2020-2021

ISBNews
28.02.2020 11:00
A A A


Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Jedynie 9% polskich eksporterów planuje inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2020-2021, wynika z raportu "Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw - tendencje, perspektywy" przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Najważniejszą motywacją do inwestowania za granicą, wskazaną przez 93% badanych, jest zwiększenie rynku zbytu.

Z raportu wynika, że inwestycje bezpośrednie za granicą podejmują głównie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające 250 i więcej pracowników, podano w komunikacie.

"Inwestujących za granicą eksporterów cechuje na ogół wysoki stopień orientacji eksportowej. Połowa z nich eksportowała ponad 50% swojej produkcji, zaś tylko w co piątym udział eksportu w sprzedaży nie przekraczał 10% Blisko 60% polskich inwestorów za granicą ocenia swój poziom techniki jako średniowysoki" - skomentowała analityczka zespołu handlu zagranicznego PIE Hanna Kępka, cytowana w komunikacie.

Badania ankietowe PIE wskazują, że zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw nie inwestuje za granicą. Wynik utrzymuje się od lat w granicach 91-93%, z wyjątkiem 2010 r., kiedy wzrósł do 97%.

"Główną przyczyną jest niezmiennie brak potrzeby inwestycji. W 2019 roku nie inwestowało za granicą 90% respondentów, a brak potrzeby takich inwestycji wskazało za przyczynę 68% spośród nich. W przypadku 16% inwestowanie nie mieści się w strategii grupy kapitałowej, a więc brakuje samodzielnej polityki inwestycyjnej" - czytamy dalej.

Na przestrzeni lat brak środków finansowych był coraz mniejszą przeszkodą dla przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji o umiędzynarodowieniu. W latach 2007-2008 miało to znaczenie dla ok. 10% respondentów - w 2014 r. już tylko dla 5% W ostatnich dwóch badaniach odsetek wskazań nieco wzrósł (w 2017 r. - 6%, w 2019 r. - 7%), jednak nie na tyle, by stwierdzać jednoznacznie, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa pogorszeniu, podano także.

"Pod względem największych skumulowanych wartości bezpośrednich inwestycji za granicą, Polska (28,5 mld USD) zajęła na koniec 2018 roku 3. miejsce wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej - wyprzedziły nas tylko Czechy (34,8 mld USD) i Węgry (29 mld USD). Za nami znalazły się m.in. Estonia (8 mld USD) i Słowenia (6,7 mld USD). Na koniec 2018 r. aż 90% polskich inwestycji bezpośrednich za granicą zlokalizowanych było w Europie" - czytamy także w materiale.

Na przestrzeni lat 2006-2019 przedsiębiorstwa zmieniały preferencje w zakresie kierunków geograficznych swoich inwestycji. W 2006 roku większe znaczenie niż kraje UE-28 miały dla nich Ukraina oraz Białoruś. Tendencje te odwróciły się po kryzysie finansowo-gospodarczym 2008 roku. W latach 2010-2012 wzrosło z kolei zainteresowanie eksporterów-inwestorów rynkiem chińskim. W latach 2016-2017 dla około 30% planowanych inwestycji w UE jako lokalizację wskazywano państwa członkowskie UE z Europy Środkowej, w tym dla blisko 1/3 z nich Czechy.

Raport PIE prezentuje wyniki wieloletnich badań ankietowych prowadzonych we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym na grupie 600 wyselekcjonowanych polskich przedsiębiorstw eksportujących. Ostatnie badanie przeprowadzono w październiku 2019 r.

(ISBnews)