MR: Sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego w kolejnych kwartałach

ISBNews
28.02.2020 12:54
A A A


Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku, prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

"Bardzo pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 6,9%, a w samym IV kw. 4,9% r/r. Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne. Nasz bazowy scenariusz zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

W komentarzu wskazano, że relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+1,1 pkt proc.) wykazał się w ostatnim kwartale 2019 r. popyt zagraniczny.

"Pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy też globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w ostatnim kwartale 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+1,1 pkt proc.). Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną" - czytamy dalej.

Według drugiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2019 roku o 3,2% r/r wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Wzrost produktu krajowego brutto w całym 2019 r. był wyższy o 0,1 pkt proc. niż szacowano w styczniu br. i wyniósł 4,1%.

(ISBnews)