Elektrobudowa oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej do umowy o finansowanie

ISBNews
02.03.2020 09:01
A A A


Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa wskazuje, iż jej intencją pozostaje uzgodnienie wydłużenia terminu na "wystąpienie zdarzeń związanych z emisją akcji serii F" i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, podała spółka.

Treść umowy zmieniającej obejmuje opisane poniżej okoliczności:


"A. brak do 23 marca 2020 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie:


1) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta;


2) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz


3) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F.


B. data końcowa została zmieniona na dzień 23 marca 2020 r.


C. najpóźniej w dniu 25 marca 2020 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie.


Wejście w życie umowy zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Emitent informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Pekao oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń.

"Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez emitenta, umowa zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie i emitent oczekuje ich podpisania w dniu 2 marca 2020 r." - czytamy dalej.


Spółka przypomina, iż dotychczas obowiązująca data końcowa pod umową o finansowanie upływa 28 lutego 2020 r., a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z zapewnieniem wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii F stanowi zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)