PGE Dystrybucja zainwestowała ponad 2,2 mld zł w infrastrukturę energet. w 2019

ISBNews
02.03.2020 13:10
A A A


Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - PGE Dystrybucja przeznaczyła w ub.r. rekordowe ponad 2,2 mld zł na inwestycje w infrastrukturę, podała spółka. Większość inwestycji dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji transformatorowych.

"Większość inwestycji dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowa modernizacja i rozbudowa stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrostu zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucji także dla źródeł OZE, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla klientów"- czytamy w komunikacie.

Na budowę nowych i modernizację istniejących stacji WN/SN i SN/SN PGE Dystrybucja przeznaczyła blisko 188 mln zł, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 16 stacji WN/SN. Największe z nich to: rozbudowa stacji 110/15 kV Budzyń (koszt ponad 23 mln zł) i budowa nowej stacji 110/15 kV Chruślina (koszt blisko 13 mln zł)., podano także.

"W ramach realizacji ubiegłorocznego planu inwestycyjnego spółka PGE Dystrybucja wybudowała i zmodernizowała 157 km linii WN (110 kV) na kwotę ponad 131 mln zł. Największą inwestycją była modernizacja linii 110kV Łódź Śródmieście - Łąkowa na kwotę ponad 11 mln zł oraz modernizacja linii 110kV Łódź Śródmieście - Drewnowska na kwotę ponad 9 mln a także modernizacja linii 110 kV Szczebrzeszyn - Biłgoraj, której koszt wyniósł również ponad 9 mln zł" - wyliczono dalej w komunikacie.

Ponadto w 2019 r. PGE Dystrybucja wybudowała ponad 1200 km linii SN i nN, ponad 830 stacji SN/nN oraz zmodernizowała ponad 2600 km linii SN i nN i ponad 1400 stacji

"Istotnym elementem działań inwestycyjnych PGE Dystrybucji w 2019 była realizacja wieloletniego Programu Kablowania. Program ma na celu zmianę struktury sieci SN polegającej na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30% do końca 2023 roku. W 2019 roku w tej technologii wykonanych zostało blisko 950 km podziemnych linii SN za kwotę blisko 340 mln zł" - powiedział prezes PGE Dystrybucja Wojciech Lutek, cytowany w komunikacie.

Sieć linii, którymi PGE Dystrybucja dostarcza energię do swoich klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40% obszaru kraju, a jej długość wynosi ponad 280 tys. km.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)