Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca

ISBNews
02.03.2020 18:03
A A A


Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Milton Essex w ramach publicznej emisji akcji serii L zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 17 do 19 marca, zaś zapisy na akcje potrwają od 23 marca do 1 kwietnia, podała spółka.

"Do 22 marca: ustalenie ceny emisyjnej / ew. wyodrębnienie transzy dużych inwestorów oraz transzy małych inwestorów" - czytamy w dokumencie ofertowym.

Przydział akcji oferowanych i podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej spółka zaplanowała w terminie do 6 kwietnia br.

Wcześniej, pod koniec lutego zarząd Milton Essex za zgodą rady nadzorczej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pod koniec października 2019 r. spółka informowała, że planuje pozyskać finansowanie i rozważa przeprowadzenie prywatnej emisji akcji oraz wejście na NewConnect w I kwartale 2020 r.

Milton Essex S.A. specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję. Kluczowy produkt spółki -SkinSense? przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)