Manpower: 6% firm chce zwiększać, a 2% zmniejszać zatrudnienie w II kw. 2020

ISBNews
10.03.2020 11:42
A A A


Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - W okresie od kwietnia do czerwca 6% polskich firm planuje powiększać swoje zespoły, 2% prognozuje redukcje etatów, 88% nie przewiduje zmian personalnych a 4% nie zna planów dotyczących zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące, wynika z raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia". Prognoza zatrudnienia dla Polski wynosi +2%, co w praktyce oznacza, że najbliższe trzy miesiące przyniosą najmniejsze od siedmiu lat szanse na znalezienie nowej pracy. Dane zostały zebrane w styczniu, jeszcze przed rozwojem koronawirusa, podkreśliła firma.

Prognoza rekrutacyjna firm pogorszyła się o 4 pkt proc. w ujęciu kwartalnym i 7 pkt proc. w ujęciu rocznym, podano.

"Deklaracje zebrane w styczniu wśród polskich pracodawców były dużo mniej optymistyczne niż te, do których przyzwyczaił nas polski rynek pracy w ostatnich latach. Nasze dane potwierdzają, że w ciągu roku spadł odsetek firm, które chcą powiększać swoje zespoły, ale stało się to na rzecz udziału przedsiębiorstw, które nie przewidują zmian personalnych. Po ostatnich latach dużej rywalizacji firm o talenty wielu z nich udało się zapełnić wolne wakaty i osiągnąć oczekiwany poziom zatrudnienia, dlatego teraz chcą utrzymać obecną liczbę pracowników. Z powodu mniejszej liczby ofert pracy osoby zainteresowane zmianą kariery mogą w najbliższym kwartale spodziewać się dużych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia. Jednocześnie podobnie jak wszystkie globalne firmy monitorujemy rozwój koronawirusa. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, jaki będzie miał wpływ na wzrost czy spadek zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach" - powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce Iwona Janas, cytowana w komunikacie.

Według raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" od kwietnia do czerwca 2020 roku najbardziej swoje zespoły będą powiększać firmy związane z finansami oraz usługami dla biznesu. Prognoza netto zatrudnienia dla tego sektora wynosi +6% i jest najwyższa wśród siedmiu analizowanych branż, co w praktyce oznacza, że osoby poszukujące pracy w tym obszarze mogą liczyć na dobre perspektywy znalezienia nowego zatrudnienia. O pracę nie muszą się również martwić zainteresowani produkcją przemysłową (+5%), chociaż prognozy rekrutacyjne firm dla tego sektora są najsłabsze od siedmiu lat. Mniej optymistyczne plany zatrudnienia mają przedsiębiorstwa zajmujące się innymi usługami (+4%), budownictwem (+3%) notującym najsłabszy wynik od pięciu lat, oraz handlem detalicznym i hurtowym (+3%) z wynikiem tak niskim jak ostatnio sześć lat temu - firmy nadal, lecz w niewielkim stopniu będą poszukiwać nowych zasobów kadrowych. Rynek pracy w kolejnym kwartale nie będzie sprzyjał pracownikom restauracji i hoteli, gdzie po raz pierwszy od siedmiu lat firmy planują redukcję etatów (-1%). Trudno o nową pracę będzie też w innych obszarach produkcji (0%), wskazano również.

"Prognozy rekrutacyjne firm są mniej optymistyczne w ujęciu kwartalnym - pogorszyły się w sześciu z siedmiu uwzględnionych w raporcie sektorów rynku. Największa zmiana w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku widoczna jest dla branży budowlanej, gdzie prognoza jest niższa o 12 pkt proc. Również w przypadku produkcji przemysłowej i innych obszarów produkcji zanotowano znaczne spadki - po 5 pkt proc. dla każdego z sektorów. Jeszcze większe różnice widoczne są w ujęciu rocznym, a plany rekrutacyjne są mniej optymistyczne w sześciu z siedmiu branż. Dla produkcji przemysłowej prognoza na drugi kwartał 2020 roku jest niższa o 16 pkt proc., a w innych usługach oraz w handlu detalicznym i hurtowym o 9 pkt proc. dla każdego z dwóch sektorów. W branży budowlanej odnotowano spadek o 8 pkt proc., a w innych obszarach produkcji o 7 pkt proc. Zieloną wyspą na mapie sektorów rynku są finanse i usługi dla biznesu, które jako jedyne odnotowały wzrost rok do roku o 8 pkt proc." - czytamy dalej.

Polska z wynikiem +2% znajduje się na ostatnim miejscu na liście 26 rynków EMEA przeanalizowanych w raporcie ManpowerGroup. Na okres kwiecień-czerwiec najlepsze prognozy wskazały firmy z Chorwacji (+24%), Grecji (+24%) i Rumunii (+20%). Duże zapotrzebowanie na ręce do pracy zgłaszają także firmy z Norwegii (+16%), Belgii (+13%), Niemiec (+13%) i Portugalii [4] (+13%). Zdecydowanie mniej optymistyczne są firmy ze Słowacji (+5%) i Czech (+5%).

"Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane wśród 58 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2020 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 17 do 29 stycznia 2020 r.

(ISBnews)