Hardt z RPP za uwzględnianiem zmian klimatu przez NBP oraz w regułach fiskalnych

ISBNews
10.03.2020 13:17
A A A


Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Zmiany klimatyczne powinny być poddawane analizie przez Narodowy Bank Polski (NBP) ze względu na ich wpływ m.in. na stabilność cen, ale także uwzględniane w kreowaniu reguł fiskalnych, ponieważ to polityce fiskalnej powinna przypaść wiodąca rola we wspieraniu inwestycji związanych z klimatem, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt.

"Pytanie brzmi, czy banki centralne, w tym Narodowy Bank Polski (NBP) powinny brać pod uwagę zmiany klimatyczne. A jeśli tak, to w jaki sposób. [?] Ryzyka związane ze zmianami klimatu wpływają na warunki gospodarcze i tym samym na ceny" - powiedział Hardt podczas debaty "Green Policy Mix: Droga ku polskiej polityce fiskalnej i pieniężnej zorientowanej na klimat?", zorganizowanej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W swojej prezentacji członek RPP wskazał, że ryzyka związane z klimatem wpływają na warunki podaży, działalności gospodarczej oraz ceny (np. silny wzrost cen żywności w Polsce z powodu suszy). Przekształcenia w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie są kosztowne (np. wzrost cen energii elektrycznej w Polsce). Zmiany w zakresie klimatu mają znaczenie dla stabilności cen, podkreślił.

"W ramach obecnego mandatu, który jest właściwy i nie powinien być zmieniany, NBP ma ograniczone możliwości wspierania rządu w zapewnianiu środków [na inwestycje związane z klimatem]. Dlatego uważam, że zdecydowanie pierwszoplanową rolę powinna przejąć polityka fiskalna, jednakże jej zasady powinny zostać poddane rewizji pod tym kątem" - powiedział także Hardt.

Według niego, powinniśmy zmienić zasady fiskalne, żeby uwzględnić "zielone inwestycje".

"Jednakże nie ma wątpliwości co do konieczności włączenia ryzyk związanych z klimatem do mechanizmu reagowania RPP' oraz do zakresu badań departamentów analitycznych NBP" - podsumował członek władz monetarnych.

(ISBnews)