ING BSK: Wysoka dynamika 'zielonych' instrumentów finansowych będzie utrzymana

ISBNews
11.03.2020 12:43
A A A


Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Wysoka dynamika "zielonych" instrumentów finansowych na rynkach bazowych i wschodzących, także w Polsce, będzie utrzymywać się w najbliższych latach m.in. ze względu na olbrzymie potrzeby inwestycyjne na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju SDG 2030, a także niską bazę odniesienia, oczekują ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Obecnie zielone obligacje to poniżej 2% globalnych emisji (10% obligacji w euro), spodziewamy się dynamicznego wzrostu na rynkach bazowych i wschodzących, także w Polsce" - czytamy w analizie.

Według ekonomistów ING BSK, za utrzymaniem wysokiej dynamiki "zielonych" instrumentów finansowych w najbliższych latach przemawiają m.in.:

- presja społeczeństw i klientów instytucji finansowych (oczekujących inwestowania ich oszczędności w przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom klimatu),

- olbrzymie potrzeby inwestycyjne, aby realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju SDG 2030,

- przyjęcie celu neutralności klimatycznej UE w 2050 i Europejskiego Zielonego Ładu, wymagającego mobilizacji 1 biliona euro finansowania w latach 2021-27, z czego około 300 mld euro mają stanowić dodatkowe środki prywatne, uzupełniające fundusze publiczne,

- zmieniające się strategie instytucji finansowych, w tym wymogi regulatorów finansowych, także w kontekście szczytu COP26 w Glasgow i agendy prywatnego finansowania ochrony klimatu, którą z ramienia ONZ kieruje prezes Banku Anglii M. Carney,

- wciąż niska baza odniesienia: Przykładowo, zielone obligacje stanowią mniej niż 2% globalnych emisji obligacji, lecz odpowiadają za prawie 10% emisji obligacji w euro.

Jak wskazano, zrównoważone finansowanie dłużne w Polsce zostało zdominowane przez Skarb Państwa. Polski rząd jako pierwszy na świecie wyemitował zielone obligacje skarbowe na rynku europejskim w grudniu 2017 r. Do końca lutego 2020 r., zielone obligacje sprzedało 12 rządów (z krajów UE ? także Francja, Belgia, Niderlandy, Irlandia i Litwa). Polski rząd zaoferował takie instrumenty 4-krotnie (ostatnio w marcu 2019 r.) i uplasował dług o łącznej wartości 4,2 mld USD.

Z kolei sektor prywatny przeprowadził w Polsce zaledwie kilka transakcji. W połowie 2017 r. BZ WBK był pierwszym emitentem zielonych obligacji instytucji sektora finansowego. W 2019 r. PKO Bank Hipoteczny (dwukrotnie) oraz ING Bank Hipoteczny uplasowały zielone listy zastawne na rynku krajowym w złotych, natomiast w lutym 2020 r. Cyfrowy Polsat przeprowadził pierwszą polską emisję zielonych obligacji korporacyjnych, przypomniano.

"Wszystkie te emisje miały na celu finansowanie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych lub komercyjnych. Wciąż czekamy na pionierskie emisje zielonych obligacji w samorządach i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej" - czytamy dalej.

Ekonomiście podkreślili, że choć instytucje finansowe, rządy i samorządy, w tym miasta czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, wciąż emitują większą część zielonych obligacji (88%), to jednak instrumenty te zyskują popularność w innych sektorach. W 2019 r. miała miejsce pierwsza emisja w komunikacji, istotnie wzrosły emisje w branży podstawowych produktów konsumpcyjnych, opiece zdrowotnej i sektorze technologicznym. Projekty środowiskowe obejmujące odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną, czysty transport, wodę, gospodarkę odpadami - mogą być realizowane w wielu sektorach.

Zielone obligacje w 2019 r. były emitowane w 28 walutach, jednak najczęściej w EUR (41%), USD (34%), CNY (7%) i SEK (5%).

Jak podkreślili ekonomiści ING BSK, zmobilizowanie pierwszego biliona USD długu zrównoważonego trwało 13 lat, natomiast - przy utrzymaniu dynamiki ostatnich lat - emisja kolejnego biliona zajmie tylko 2 lata.

"Wzrost prywatnego finansowania na te cele przyspieszy realizację polityki ochrony klimatu na świecie i w UE. Szerokie spektrum instrumentów pozwala na adresowanie celów społecznych i środowiskowych i otwiera stronom transakcji nowe możliwości współpracy"- podkreślono.

(ISBnews)