Grupa WP miała 69 mln zł zysku netto, 209,23 mln zł EBITDA w 2019 r.

ISBNews
12.03.2020 08:40
A A A


Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Wirtualna Polska Holding odnotowała 69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 73,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129,95 mln zł wobec 107,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 708,7 mln zł w 2019 r. wobec 567,32 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 r. EBITDA (zgodna z MSSF 16) wygenerowana przez Grupę, która wyniosła 209 227 tys. z, przyczyniła się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 188 986 tys. zł" - czytamy w raporcie. 

W 2019 roku wzrosła wartość zarówno skorygowanej, jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 37 331 i 37 722 tys. zł, pomimo ujemnych wyników operacyjnych segmentu TV, podano także. 

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w roku 2019 o 137 563 tys. zł, tj. o 25% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 138 896 tys. zł, tj. 26,4%. W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku segment online wygenerował 214 670 tys. zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 35 949 tys. zł (tj. 20,1%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie dwunastu miesięcy roku poprzedniego" - czytamy w raporcie. 

Całość przychodów ze sprzedaży segmentu TV w wysokości 20 321 tys. zł pochodziła ze sprzedaży gotówkowej i była o 3 821 tys. zł, tj. o 23,2% wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. Przychody IV kw. wyniosły 6 102 tys. zł i były o 342 tys. zł tj. o 5,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA segmentu TV wyniosła - 4 580 tys. zł w porównaniu do - 5 833 tys. zł roku poprzedniego. W IV kw. roku 2019 segment TV wygenerował dodatnią EBITDA w wysokości 451 tys. zł  (265 tys. zł w IV kw. 2018 r.)., podano także.

"W ubiegłym roku postawiliśmy sobie za cel podniesienie efektywności reklamowej do poziomu globalniaków. Naszym holdingowym powodem do wstydu było oddawanie Googlowi 22% prowizji z reklam Domodi wyświetlanych na powierzchniach WP Media. W 2019 poprawiliśmy efektywność reklamową dla branży odzieżowej kilkunastokrotnie, niewiele już ustępując światowym liderom, a prace w laboratorium wciąż trwają. To ważny projekt, bo docelowo zwiększy zwrot z inwestycji reklamowych dla wszystkich klientów z wszystkich branż. Liczymy, że przyniesie efekty porównywalne z wdrożeniem przez nas dwa lata temu nowego standardu widzialności reklam w Polsce" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Jacek Świderski.

"Naszym celem jest zbudowanie i nakarmienie systemu reklamowego wiedzą umożliwiającą uzyskanie trwałej przewagi w efektywności reklamowej dla klientów e-commerce nad globalnymi rekinami w Polsce. Konsekwentnie wykorzystujemy naszą przewagę wynikającą z posiadania zarówno mediów jak i e-commerce pod jednym, właścicielskim dachem. Nie ogłaszamy roku 2020 rokiem polowań na rekiny, ale rokiem konsekwentnego wyrywania tym chrzęstnoszkieletowym żarłaczom łuski za łuską" - napisał także Świderski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 8,88 mln zł wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)