PGNiG zakłada krajowe wydobycie 3,9 mld m3 gazu ziemnego w 2020 r.

ISBNews
12.03.2020 09:09
A A A


Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada krajowe wydobycie na poziomie 3,9 mld m3 gazu ziemnego o 0,7 mln ton ropy naftowej w 2020 r., podała spółka. Na ten rok zaplanowano prace na koncesjach w Polsce i za granicą, a także dalsze poszukiwanie potencjalnych projektów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

"Prognozowane wydobycie w Polsce w 2020 r. to 3,9 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem: 0,7 mln ton" - czytamy w raporcie rocznym.

W 2020 r. na terenie działalności Oddziału Wydobywczego w Sanoku planowane są prace związane m. in. z:

- zagospodarowaniem i podłączeniem odwiertów: Sędziszów (-38K, -39K ? zakończenie procesu inwestycyjnego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie obiektu do Oddziału w Sanoku), Gilowice-3K, -4H, Przemyśl (-49, -287, -289K, -290K, -), Kramarzówka -3H, Przeworsk (-26, -27K, -28, -29), Kraczkowa-3, Jastrzębiec-2, -3, Palikówka (-10K, -13K), Mirocin -65, -66, -67, -68, -69, Królewska Góra -1, -2K.

Natomiast w Oddziale Zielona Góra planowane są prace związane m.in. z:

- rozbudową kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego - KRNiGZ Dębno i KRNiGZ Lubiatów;

- zagospodarowaniem złóż: Różańsk, Babimost i Zbąszyń, Rokietnica, Kamień Mały,

- zagospodarowaniem odwiertów: Grotów (-4, -10, -12), Sieraków-2H, Borowo-5, Granówko-1, Szczepowice-1, Turkowo-2, podano także.

"PGNiG UN monitoruje i analizuje potencjalne projekty upstreamowe na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w celu pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (farm in) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (farm down)" - czytamy dalej.

Jednocześnie PGNiG UN kontynuować będzie, jako partner, wydobycie węglowodorów ze złóż Skarv, Morvin, Vilje, Vale i Gina Krog oraz zagospodarowanie złóż Skogul, ?rfugl, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear. Uruchomienie wydobycia węglowodorów z koncesji Skogul oraz ?rfugl. planowane jest w 2020 r.

Na 2020 r. w ramach prac rozpoznawczo ? eksploatacyjnych zaplanowano ukończenie wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworu eksploatacyjnego Rizq-3 oraz wykonanie otworu eksploatacyjnego Rehman-7 w Pakistanie. Równolegle do prac wiertniczych, Oddział PGNiG w Pakistanie prowadzić będzie prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych i podłączaniem kolejnych otworów do eksploatacji.

Na 2020 r. przewidziano do podłączenia odwierty Rehman-6, Rehman-7 oraz Rizq-3. W ramach kontynuacji prac poszukiwawczych, Oddział w Pakistanie planuje ukończenie zaawansowanego processingu zdjęć sejsmicznych 3D na obszarze potencjalnego złoża W1 oraz zdjęcia sejsmicznego 2D na obszarze potencjalnego złoża W2.

"W obszarze usług sejsmicznych planowane prace na 2020 r. obejmują m.in. akwizycje danych sejsmicznych 3D w kraju (głównie dla PGNiG) i za granicą, w tym: w Niemczech, Holandii, Bułgarii, Chorwacji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zdjęć 2D w Mozambiku" - wskazano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)