ZBP: Zarekomendujemy bankom uproszczone procedury ws. wakacji w spłacie kredytów

ISBNews
12.03.2020 16:43
A A A


Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) będzie rekomendował bankom stosowanie uproszczonej procedury w przyznawaniu karencji w spłacie kredytów. ZBP podkreślił, że zobowiązania te będą regulowane przez klientów, tylko w odłożonym terminie, poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Będziemy rekomendować bankom, by to, co jest już w umowach, czyli przyznanie pewnych wakacji w spłatach kredytowych następowało w możliwie uproszczonej formule, ale spodziewamy się, że wynikną potrzeby wydłużenia na kilka miesięcy tego okresu. Wakacje w spłacaniu kredytów w bardzo wielu umowach kredytowych są wpisane już dzisiaj i banki mogą to zrobić we własnym zakresie. Te procedury niewątpliwie będą rekomendowane bankom przez Związek Banków Polskich. Taka rekomendacja zostanie skierowana do banków w przeciągu 70 godzin, a pewne dalsze działania będą możliwe po uzyskaniu stosownych modyfikacji i zmian w uchwałach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, a pewne dalsze rozwiązania będą wymagały być może zmian niektórych rozporządzeń i ustaw. Wszystko to jest zarządzalne" - powiedział Pietraszkiewicz dziennikarzom.

"Chodzi o to, by maksymalnie te procedury uprościć, bo mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną. Natomiast liczymy się z tym i wiemy o tym, że banki będą mogły liczyć na jakieś wsparcie ze strony Narodowego Banku Polskiego i przyzwolenie regulacyjne na zachowanie niestandardowe. Żeby nie było wątpliwości - zobowiązania będą regulowane, tylko w odłożonym terminie" - podkreślił.

Prezes ZBP wskazał, że banki już dziś mogą to robić na wniosek klienta, natomiast nieco dłuższy okres (ponad 3 miesiące karencji w spłacie) wymaga zmiany podejścia. Z takim wnioskiem ZBP zwróci się w ciągu kilkudziesięciu godzin do Komisji Nadzoru Finansowego i Komitetu Stabilności Finansowej.

"To będzie dotyczyło klientów, którzy znajda się w kłopotliwej sytuacji i na ich wniosek w związku z zagrożeniami czy następstwami pewnych decyzji organizacyjnych, które zostały podjęte w naszym kraju ze względów sanitarnych i epidemiologicznych, My się liczymy z tym, że klienci z różnych segmentów mogą mieć problem i będą mogli występować z takimi wnioskami" - powiedział Pietraszkiewicz. Dodał, że chodzi o osoby, które były chore i zmuszone były do podjęcia działań uniemożliwiających regularną obsługę zobowiązań.

Prezes wskazał, że działając w interesie wszystkich klientów, banki muszą zapewnić bezpieczeństwo oszczędności i ciągłość działania usług bankowych.

"Także jesteśmy gotowi podwyższyć limity na kartach płatniczych do 100 zł na transakcjach bezstykowych, jak również jesteśmy gotowi, by w krótkim czasie zainstalować kilka tysięcy POS-ów, szczególnie w tych miejscach, gdzie dochodzi do częstego kontaktu klientów z różnymi usługodawcami" - dodał.

Pietraszkiewicz podkreślił, że dla banków przesunięcie terminów płatności oznacza pewne dodatkowe koszty i potrzeby związane z zarządzaniem płynnością. W pierwszym elemencie mogą więc wystąpić potrzeby wsparcia ze strony NBP.

"Natomiast my - widząc to, co może nastąpić w gospodarce w związku ze spowolnieniem i z powodu koronawirusa zwracamy uwagę, że wykorzystanie potencjału polskiego sektora bankowego wymaga pewnych dodatkowych działań w postaci np. obniżenia bufora systemowego - zawieszenia przynajmniej na jakiś czas, zmniejszenia - zgodnie z regułami znanymi w ramach UE - i wymogów kapitałowych, ale także uznania za koszt uzyskania przychodów rezerw tworzonych w bankach w przyszłości. O tych kwestiach będziemy rozmawiać w kolejnych tygodniach" - powiedział prezes.

"Wszyscy analizujemy rozwój sytuacji, ale również to, co dopuszcza Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i europejscy nadzorcy nad rynkiem finansowym. Chodzi o to, by polski sektor bankowy był nadal stabilny, nadal zharmonizowany przy udzielaniu wsparcia naszym klientom"- dodał.

Prezydent Andrzej Duda zaproponował dziś wprowadzenie możliwości zawieszenia spłaty kredytów na okres kilku miesięcy i poinformował, że liczy, iż w związku z pozytywną odpowiedzią sektora bankowego do poniedziałku zostanie uzgodniona formuła realizacji tej propozycji.

(ISBnews)