GUS: Inflacja wyniosła 4,7% r/r w lutym; konsensus: 4,4% r/r

ISBNews
13.03.2020 10:00
A A A


Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 4,7% w ujęciu rocznym w lutym 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w lutym, podał też GUS. 

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 4,3% (wobec 4,4% r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +0,9% (wobec +0,9% m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego). 

"W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,1%), żywności (o 0,9%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,7%) oraz restauracji i hoteli (o 0,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,28 p. proc., 0,21 pkt proc., 0,1 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,2%) oraz w zakresie transportu (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc oraz 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 8,1%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,6%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,84 pkt proc., i 1,37 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,0%) obniżyły wskaźnik o 0,05 pkt proc., podano także.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w lutym w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  4,7
   Żywność i napoje bezalkoholowe 7,5
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,1
Odzież i obuwie -1
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 7,3
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,3
Zdrowie 3,7
Transport 1,4
Łączność 1,9
Rekreacja i kultura 3,7
Edukacja 4,9
Restauracje i hotele 6,3
Inne towary i usługi  2,1


Konsensus rynkowy wyniósł w lutym 4,4% r/r. 

(ISBnews)