GUS podał skład koszyka inflacyjnego na 2020 r.

ISBNews
13.03.2020 10:02
A A A


Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował tzw. koszyk inflacyjny na 2020 r.

""Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie łączności, żywności i napojów bezalkoholowych, rekreacji i kultury oraz zdrowia. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, transportu oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br."" - czytamy w komunikacie.

Poniżej zestawienie koszyka CPI (udział w %)
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,36 24,04 24,28 24,36 24,89 25,24
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,53 6,56 6,38 6,19 6,37 6,25
Odzież i obuwie 5,35 5,47 5,68 5,37 4,94 4,94
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii 21,06 21,04 20,53 20,35 19,17 18,44
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 4,85 4,99 5,14 5,25 5,7 5,8
Zdrowie 5,2 5,45 5,56 5,69 5,12 5,29
Transport 9,02 8,72 8,63 8,74 10,34 9,89
Łączność 5,28 5,27 5,2 4,87 4,18 4,54
Rekreacja i kultura 6,42 6,63 6,89 6,92 6,44 6,62
Edukacja 1,04 1,01 0,97 1 1,07 1,15
Restauracje i hotele 5,24 5,04 5,23 5,71 6,2 6,12
Inne towary i usługi 5,65 5,78 5,51 5,55 5,58 5,72


(ISBnews)