Boryszew uzgodnił z dwoma bankami wstępne warunki kredytu do 1,7 mld zł

ISBNews
13.03.2020 13:01
A A A


Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Boryszew uzgodnił z konsorcjum, w skład którego wchodzą: HSBC France Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska wstępne warunki (termsheet) udzielenia spółce i jej podmiotom zależnym finansowania w formie kredytu oraz zawarcia umowy w sprawie zorganizowania docelowego konsorcjum, które udzielą spółce finansowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w termsheet, podała spółka. Finansowanie będzie miało wartość do 1,7 mld zł.

"Termsheet reguluje zasady udostępnienia spółkom grupy kapitałowej finansowania w postaci kredytu do kwoty ok. 1,7 mld zł w okresie 3 lat od dnia zawarcia wiążącej umowy kredytu z konsorcjum [...] z możliwością przedłużenia okresu finansowania do 5 lat" - czytamy w komunikacie.

Termsheet nie wywołuje zobowiązań finansowych dla spółki. Skutkiem rozpoczętych negocjacji będzie zawarcie umowy kredytu z konsorcjum, zaś udostępnienie kredytu spółce będzie wymagało spełnienia warunków zawieszających, takich jak ustanowienie stosownych zabezpieczeń, standardowych w tego typu umowach kredytowych, zastrzeżono.

"Spółka zamierza wykorzystać udostępnione w ramach kredytu środki pieniężne na refinansowanie obecnego zadłużenia grupy kapitałowej oraz bieżące finansowanie spółki i spółek z grupy kapitałowej" - czytamy dalej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)