Rząd planuje zmiany dot. sporządzania planów telekomów na wypadek zagrożenia

ISBNews
13.03.2020 15:12
A A A


Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Rząd planuje ograniczyć liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych, obowiązanych do przygotowania planu działań w sytuacjach zagrożeń związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz cyberbezpieczeństwa, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Dotyczy to przedsiębiorstw małych, których infrastruktura nie ma znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa publicznego.

Przyjęcie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń planowane jest na II kwartał 2020.

"Zmiany polegają przede wszystkim na ograniczeniu ilości przedsiębiorców obowiązanych do sporządzenia planów oraz wyłączenie przedsiębiorców, których infrastruktura i sieć telekomunikacyjna nie mają krytycznego znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego" - czytamy w informacji.

Kryterium oceny wielkości przedsiębiorcy telekomunikacyjnego będą roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym. Przedsiębiorcy, których przychody będą niższe niż 10 mln zł, nie będą musieli sporządzać takiego planu.

"Spowoduje to ograniczenie liczby przedsiębiorców telekomunikacyjnych, sporządzających plany poprzez wyłączenie mikro i małych przedsiębiorców" - zaznaczono.

"W nowym rozporządzeniu pojawiły się regulacje dotyczące m.in. dokonania analizy zagrożeń cyberprzestrzeni istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, ustanowionych struktur organizacyjnych przedsiębiorcy, procedur wewnętrznych oraz opisu technicznych i organizacyjnych środków zapewnienia bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w przypadku wystąpienia incydentów w systemie cyberbezpieczeństwa" - podkreślono.

Doprecyzowano czynności analityczne (bez niepotrzebnego przepisywania zwartości planów reagowania kryzysowego) przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz rozszerzono zakres analizy potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego dla podmiotów i służb wykonujących zadania na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Ponadto doprecyzowano katalog organów uzgadniających plan ograniczając go wyłącznie do podmiotów, z którymi uzgadnianie planu jest merytorycznie uzasadnione biorąc pod uwagę kompetencje właściwych organów.

Zastosowane rozwiązania mają skutkować będą uproszczeniem procedur w tym zakresie i ograniczeniem zbędnych formalności dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Rozporządzenie ma wejść w życie najpóźniej w sierpniu 2020 roku.

(ISBnews)