Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

ISBNews
16.03.2020 09:06
A A A


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Do pełnomocnika Ciech Soda Polska, Ciech Cargo oraz Ciech Pianki, spółek zależnych Ciechu, wpłynęły odpisy skarg kasacyjnych złożonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (IAS) od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku, w których WSA uchylił decyzje dyrektora IAS z dnia 27 sierpnia 2019 roku odnoszące się do zaległości podatkowych spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Na podaną kwotę zobowiązania podatkowego została już wcześniej utworzona rezerwa.

"W złożonych skargach DIAS wniósł o uchylenie zaskarżonych wyroków i oddalenie skarg spółek zależnych od decyzji DIAS, ewentualnie o uchylenie zaskarżonych wyroków i przekazanie spraw do WSA do ponownego rozpoznania" - czytamy w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)