NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w lutym; konsensus: 3,4% r/r

ISBNews
16.03.2020 14:03
A A A


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w lutym 2020 r. w ujęciu rocznym wobec 3,1% r/r w styczniu 2020 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 3,4% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym br. 4% w ujęciu rocznym wobec 3,8% w styczniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4% w lutym wobec 3,1% w styczniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,5% w lutym wobec 3,3% w styczniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 4,7% r/r w lutym 2020 r., wobec 4,3% r/r w styczniu.

"W lutym 2020 r. wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 4,7% r/r (z 4,3% w styczniu). Do wzrostu wskaźnika CPI przyczyniły się w największym stopniu: wzrost dynamiki cen energii elektrycznej (do 13,2% r/r wobec 9,4% r/r w styczniu - efekt wejścia w życie nowych taryf na sprzedaż i dystrybucję), wzrost cen wyrobów akcyzowych (do 4,1% r/r wobec 2,6% r/r w styczniu - na skutek wzrostu od stycznia stawki podatku akcyzowego na alkohol etylowy oraz wyroby tytoniowe) oraz dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 6,4% r/r wobec 5,9% r/r w styczniu - w wyniku wzrostu cen m.in. administrowanych usług związanych z użytkowaniem mieszkania oraz usług gastronomicznych). Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - czytamy w komunikacie.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

(ISBnews)