X-Trade Brokers rekomenduje wypłatę 0,24 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

ISBNews
16.03.2020 14:38
A A A


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Domu Maklerskiego X-Trade Brokers (XTB) zarekomenduje przeznaczenie 28,17 mln zł z jednostkowego zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. informuje, iż w dniu 16 marca 2020 r. podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu spółki podział jednostkowego zysku netto za rok 2019 w kwocie 54 145 324,41 złotych w następujący sposób:

a) poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 28 172 072,40 zł, tj. 0,24 zł na jedną akcję,

b) zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 25 973 252,01 zł do dyspozycji spółki przeznaczając ją na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje 30 kwietnia 2020 roku, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy - 15 maja 2020 roku, podano także.

Rekomendacja zarządu spółki jest zgodna z polityką dywidendową XTB, która zakłada rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich, jak wyniki finansowe i możliwości finansowe spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy XTB, podsumowano.

W kwietniu 2019 r. akcjonariusze X-Trade Brokers Dom Maklerski postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018, który wyniósł 90,9 mln zł, w kwocie 61,04 mln zł, tj. 0,52 zł na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 41,08 mln zł, tj. 0,35 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 r.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)