Sfinks Polska odnotował znaczący spadek przychodów w ostatni weekend

ISBNews
16.03.2020 14:38
A A A


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska szacuje spadek przychodów w restauracjach w weekend 14-15.03.2020 r. na ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu, podała spółka.

"Spółka prowadzi nadal sprzedaż posiłków na wynos oraz w kanale delivery (z dowozem) z wyłączeniem części restauracji mieszczących się w centrach handlowych objętych zakazem prowadzenia w nich ww. działalności, zgodnie z interpretacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia przez te centra. Emitent wskazuje jednocześnie, że sprzedaż posiłków w ww. kanałach mimo, iż dynamicznie rosła w ujęciu r/r to ze względu na niską bazę odniesienia dotychczas miała niewielki udział w przychodach ze sprzedaży ogółem, a w dniach 14-15.03.2020 r. nie odnotowała znaczącego wzrostu" - czytamy w komunikacie.

Na chwilę sporządzenia niniejszego raportu odnotowany przez emitenta procentowy spadek przychodów w restauracjach sieci grupy Sfinks Polska za okres 14-15.03.2020 r. wyniósł ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu, podano także.

"W przypadku braku istotnego wzrostu zainteresowania kanałami sprzedaży na wynos i w delivery, a w efekcie utrzymania się istotnego spadku sprzedaży gastronomicznej będzie to miało bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację płynnościową/gospodarczą emitenta" - czytamy dalej.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)