Prezydent: Rada Gabinetowa być może jutro, decyzja zapadnie w ciągu dnia

ISBNews
17.03.2020 09:41
A A A


Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Rada Gabinetowa odbędzie się jutro, jeżeli okaże się, że będą mogły zostać zachowane procedury związane z bezpieczeństwem zdrowotnym osób, które mają w niej uczestniczyć ? wynika z wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy. Początkowo przedstawienie projektu pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorców zapowiadano na wtorek.

Prezydent poinformował w oświadczeniu, że planowane na godz. 10.00 we wtorek posiedzenie Rady Gabinetowej (Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta) nie odbędzie się. Ma to związek ze stwierdzonym zarażeniem koronawirusem ministra środowiska Michała Wosia.

Rada Gabinetowa ? jak podkreślił prezydent ? będzie mogła odbyć się, kiedy procedury zostaną zakończone i znane będą "wyniki badań przedstawicieli rządu, którzy mieli kontakt z ministrem środowiska Michałem Wosiem".  Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w ciągu dnia, po konsultacji z ministrem zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym i premierem.

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, który początkowo miał zostać przedstawiony we wtorek  ma zawierać propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:  

- ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS

- poprawę płynności finansowej firm - instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów

- ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.    

Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

 - ułatwianie rozliczenia VAT ? przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego JPK

- ułatwienia w split payment,

- przesunięcie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)  

- wcześniejsze zwroty VAT,

- ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,

- zniesienie opłaty prolongacyjnej,

- zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

- odliczenie ?wstecz" straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat

- wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów - działania BGK  

- udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) - postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.

- dopłaty do oprocentowania kredytów - poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

(ISBnews)