Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
17.03.2020 18:21
A A A


Telewizja Polsat - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - podjęła decyzję dotyczącą złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia, podał Cyfrowy Polsat, ujawniając opóźnioną informację poufną.

KGHM Polska Miedź odnotował 1 421 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 657 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen planuje zwiększenie płynu do dezynfekcji rąk z ok. 2,5 mln litrów w marcu do ok. 4,5 mln litrów w kwietniu 2020 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

Akcjonariusze Stelmetu zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 w kwocie 1 977 085,51 zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd OT Logistics nie widzi obecnie czynników związanych z wpływem koronawirusa, mogących istotnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży, a kluczowe dla spółki segmenty przeładunków portowych i spedycji morskiej, będące istotnym ogniwem międzynarodowego łańcucha logistycznego, pozostają stabilne, podała firma.

Zarząd Boryszewa otrzymał od klientów segmentu motoryzacja (w tym Volkswagen Group AG oraz Grupa PSA) informacje o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych, podała spółka.

Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS CoV-2 w Polsce oraz na innych rynkach, na których Trakcja PRKiI oraz jej spółki zależne prowadzą działalność gospodarczą, może mieć wpływ na wyniki finansowe spółki i grupy w 2020 r., podała Trakcja.

Tauron Polska Energia przeprowadził dodatkowe analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów w związku z przesunięciem terminu oddania do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, które wykazały zasadność utworzenia dla segmentu wytwarzania dodatkowego odpisu, podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł.

Planowane przez rząd Malezji zamknięcie granic i części przedsiębiorstw od 18 marca może spowodować istotne zaburzenia na rynku rękawic medycznych, ocenia Mercator Medical. Krótkoterminowo efektem może być istotny wzrost cen rynkowych rękawic, co może umożliwić również krótkoterminowo realizację wyższych marż przez grupę kapitałową Mercator Medical.

Indykpol obserwuje zwiększone zamówienia rynkowe na oferowane przez nią produkty, ale obawia się braków kadrowych, podała spółka.

Celon Pharma rozpoczął strategiczny program testowania, weryfikacji i poszukiwania efektywnego leku, kombinacji leków i/lub reżimu terapeutycznego na COVID-19, podała spółka. Według aktualnych szacunków spółki, testy kliniczne dla wybranych, najbardziej efektywnych kombinacji leków mogłyby się rozpocząć na początku 2021 roku.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza kontynuować dotychczasową politykę dywidendy, poinformował członek zarządu i CFO Tomasz Kulik. PZU na razie nie widzi istotnego wpływu obecnej sytuacji na wyniki grupy w I kwartale br., ale spodziewa się niższej od zakładanej dynamiki sprzedaży na rynku ubezpieczeń w tym roku.

ATC Cargo spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe, w tym za I kwartał 2020 r., podała spółka.

Mirbud podpisał z IMMO SI Polska list intencyjny, dotyczący realizacji hipermarketu bi1 i stacji paliw w Ełku wraz z niezbędną infrastrukturą, za 30,51 mln zł netto, podał Mirbud.

Mercator Medical przekazał 246 tys. sztuk rękawic nitrylex classic do Komendy Głównej Policji, aby natychmiast wesprzeć bezpieczeństwo pracy policjantów w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, podał Mercator. Wcześniej spółka podarowała Ministerstwu Zdrowia 50 tys. maseczek jednorazowych.

Należąca do LPP marka Reserved wprowadziła na sezon wiosna-lato nową kolekcję odzieży (Joyful #EcoAware) przygotowaną w 100% z materiałów organicznych oraz recyklingowanych, poinformowała spółka. Do końca 2025 roku LPP zwiększy w swojej flagowej marce udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku do 50%.

Energa rozpoczęła rozruch technologiczny Farmy Wiatrowej Przykona, podała spółka. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kw. 2020 r.

Zarząd Izostalu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 3,6 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. wypłaty 0,11 zł na akcję, podała spółka.

Vivid Games zawarł umowę wydawniczą ze spółką SG Mobile LLC, działającą pod nazwą handlową Shori Games, z siedzibą w Mińsku, która wyda gry "Knights Fight 2" oraz "The Cash: Criminal Minds" na platformach iOS oraz Android, podała spółka. Premiery tych gier zaplanowano odpowiednio na IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji serii L, bez podania nowych terminów jej przeprowadzenia, poinformowała spółka. Dziś miała rozpocząć się budowa księgi popytu, zaś zapisy na akcje miały potrwać od 23 marca do 1 kwietnia.

Cała załoga CD Projekt będzie pracować z domu tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja, podała spółka.

CEZ planuje nakłady inwestycyjne na środki trwałe w wysokości 37,1 mld CZK w 2020 r., podała spółka.

CEZ prognozuje 21-23 mld CZK zysku netto i 63-65 mld CZK EBITDA w 2020 r., poinformował prezes Daniel Beneš.

CEZ odnotował 14,37 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,33 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

INC przyjął nową strategię rozwoju, w której za główny cel stawia sobie osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój, podała spółka. Jednym z efektów realizacji celu ma być 6-krotny wzrost wartości firmy do września 2022 - wynika z założeń programu motywacyjnego, będącego jednym z narzędzi realizacji nowej strategii. Wśród fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo-transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.

TIM podjął uchwałę o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych dla grupy kapitałowej, z decyzją o kontynuacji dotychczasowej strategii, podała spółka.

Pekabex ocenia, że wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbiją się negatywnie na wynikach finansowych grupy w krótkim i średnim terminie, a w szczególności wynikach za II kw. 2020 r., podała spółka.

Dirk Kreder złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej Mabionu. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 marca Dirka Kredera na prezesa zarządu I wspólnej kadencji spółki.

J.W. Construction odnotowało 63,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMS spodziewa się, że pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ (przynajmniej krótkoterminowy - perspektywa 2-4 miesięcy) na wyniki i działalność grupy kapitałowej IMS, zwłaszcza na przychody z usług reklamowych i działalności eventowej, podała spółka.

Mabion zdecydował o modyfikacji strategii regulacyjnej leku MabionCD20 w EMA na uzyskanie dopuszczenia do obrotu bezpośrednio w dużej komercyjnej skali w przeciwieństwie do dotychczas planowej strategii dwukrokowej, podała spółka. W związku z nową strategią założyciele spółki zadeklarowali dokapitalizowanie jej kwotą nie niższą niż 15 mln zł w 2020 r.

Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 1,9 mld zł, podała spółka.

ZUE odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 62,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Umowa BoomBit z Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance na dystrybucję gry "Idle Coffee Corp" na rynku chińskim została rozwiązana za porozumieniem stron, podał BoomBit. Powodem rozwiązania umowy są niższe od oczekiwanych wyniki osiągnięte przez grę na rynku chińskim.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił wymóg wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla BNP Paribas Banku Polska na poziomie subskonsolidowanym na 16,001% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 20,866% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE), podał bank.

(ISBnews)