MLP Group miało 129,37 mln zł zysku netto, 180,02 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ISBNews
18.03.2020 08:25
A A A


Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - MLP Group odnotowało 129,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 92,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 180,02 mln zł wobec 151,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,03 mln zł w 2019 r. wobec 141,5 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową. W minionym roku zwiększyła o 15,11% wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 938,56 mln zł. W 2019 roku wypracowała jednocześnie 129,4 mln zł zysku netto, czyli ponad 40% więcej niż w poprzednim roku. Z kolei skonsolidowane przychody w minionym roku wyniosły 140 mln zł i były na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2019 roku grupa osiągnęła 14% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku" - napisał prezes Radosław Krochta w liście do akcjonariuszy.

Grupa prowadzi obecnie jedenaście parków logistycznych zlokalizowanych w kluczowych lokalizacjach w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice, MLP Czeladź, MLP Poznań West, MLP Wrocław West oraz MLP Łódź. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi trzy parki logistyczne MLP Unna, MLP Business Park Berlin oraz MLP Niederrhein. Z kolei w Rumunii posiada park logistyczny - MLP Bucharest West, wymienił prezes.

"Ponadto grupa posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii. W skład aktualnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie piętnaście parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach" - napisał także Krochta.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 7,38 mln zł wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)