Neuca miała 24,8 mln zł zysku netto, 48,2 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

ISBNews
19.03.2020 08:49
A A A


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Neuca odnotowała 24,8 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej. Bez zdarzeń jednorazowych zysk netto w IV kw. wyniósł  26,5 mln zł, czyli o 13% więcej niż  w analogicznym okresie w 2018 r.

Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 33,7 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej. EBITDA w tym ujęciu wzrosła do 48,2 mln zł wobec 45,8 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 150 mln zł w IV kw. wobec 1 950 mln zł rok wcześniej. 

W I-IV kw. skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 278,73 mln zł w 2019 r. wobec 7 753,26 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 117,7 mln zł wobec 95,3 mln zł zysku rok wcześniej. Dynamika wzrostu wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych w 2019 r. wyniosła 27% - spółka zarobiła w ubiegłym roku 120,3 mln zł.

"W ubiegłym roku sprzedaż grupy zwiększyła się o blisko 7%, a nasze przychody przekroczyły już 8,2 mld zł. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową i poprawiamy efektywność. Udział kosztów sprzedaży i zarządu do sprzedaży w 2019 roku spadł w relacji rok do roku o 0,4 pkt proc. do 7,8%. Suma tych wszystkich działań przyniosła nam w 2019 roku rekordowe wyniki na poziomie skonsolidowanego zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) w wysokości ponad 120 mln zł" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.

"W 2019 roku nastąpiło długo oczekiwane wydarzenie - nasze wieloletnie inwestycje w obszar wsparcia aptek niezależnych, szczególnie skoncentrowane na rozwoju programów rynkowych, pomagających aptekarzom odnaleźć się w konkurencyjnym otoczeniu i pozytywnie wpływających na osiągane przez nich marże, spotkały się z rosnącym zaufaniem do nas jako partnera biznesowego. Efektem tego był skokowy wzrost liczby uczestników naszych najbardziej zaawansowanych programów partnerskich: IPRA, Partner i Partner+, nienotowany dotychczas na taką skalę w naszej branży. Na koniec ubiegłego roku w tej formie współpracy z Grupą NEUCA uczestniczyło blisko 2 300 aptek, czyli ponad 90% więcej niż przed rokiem. Miało to bardzo duży wpływ na naszą pozycję rynkową. Istotnie umocniliśmy naszą pozycję w segmencie aptek niezależnych, zwiększając udziały w grudniu do blisko 34%, czyli o prawie 3 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Łączne udziały Grupy Neuca w rynku w całym roku wyniosły ponad 29%" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 237,77 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa w 2019 r. umocniła pozycję lidera osiągając 29,2% udziałów rynku hurtu aptecznego, czyli o 0,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku Neuca uzyskała blisko 30% udziałów rynkowych vs 28,3% przed rokiem. Przez cały 2019 rok w segmencie aptek niezależnych udziały systematycznie rosły osiągając w grudniu 33,9% vs 31% w grudniu 2018.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)