'Minutes' RPP: Głównym źródłem ryzyka dla PKB pozostaje pandemia koronawirusa

ISBNews
19.03.2020 14:03
A A A


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 4 marca br. jej członkowie wyrażali opinię, że ryzyka dla prognozowanego wzrostu PKB w Polsce są skierowane w dół, a głównym źródłem ryzyka jest dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Zwracano uwagę, że ryzyka dla prognozowanego wzrostu PKB w Polsce są skierowane w dół. Głównym źródłem ryzyka jest dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, które może doprowadzić do silniejszego spadku dynamiki aktywności gospodarczej w najbliższym otoczeniu Polski i - w efekcie - głębszego osłabienia dynamiki eksportu" - czytamy w "minutes".

Dodano, że dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa może prowadzić do pogorszenia się nastrojów krajowych przedsiębiorstw oraz konsumentów.

W przypadku kształtowania się procesów inflacyjnych wskazano, że czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia się inflacji będzie ostatnio na rynkach światowych spadek cen ropy naftowej.

"Większość członków Rady podkreślała jednak, że wraz z wygaśnięciem wpływu tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB i obniżeniem luki popytowej inflacja w przyszłym roku powróci w pobliże celu inflacyjnego" - czytamy dalej.

Część członków Rady zwracała uwagę, że przerwanie globalnych łańcuchów dostaw wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa może również oddziaływać proinflacyjnie.

"Członkowie Rady wskazywali, że ze względu na wzrost niepewności dotyczącej perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego i dalszego kształtowania się koniunktury i inflacji w Polsce, w ostatnim czasie wzrosła jednak niepewność dotycząca dalszego kształtowania się stóp procentowych NBP" - czytamy w "minutes".

Część członków wskazała na dodatkowe ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

"Jednocześnie członkowie ci oceniali, że w średnim okresie inflacja będzie zgodna z celem NBP. W efekcie podtrzymano opinię, że uzasadnione jest już obecnie obniżenie stóp procentowych NBP, a w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie ich dalszych obniżek lub zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że ocena dotycząca ewentualnej zasadności poluzowania polityki pieniężnej w przyszłości będzie możliwa, gdy będą napływały kolejne informacje dotyczące sytuacji w gospodarce światowej i krajowej" - czytamy dalej.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 pkt proc. Wniosek nie został przyjęty.

Według centralnej ścieżki, marcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 3,2% w tym roku, a następnie spowolni do 3,1% w 2021 r. i do 3% w 2022 r.

Inflacja CPI wyniosła w lutym 4,7% r/r.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 3,7% w 2020 r., po czym spowolni do 2,7% r/r w 2021 r. i dalej do 2,4% w 2022 r.

(ISBnews)