Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na ten rok do 1,8% z 3,3%

ISBNews
19.03.2020 16:12
A A A


Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozę PKB dla Polski do 1,8% w 2020 z 3,3%. Agencja przewiduje odbicie gospodarki do 3,2% w 2021 roku.

"Cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce pogłębi się z uwagi na redukcję wydatków w konsumpcji prywatnej, ograniczenie inwestycji i popytu zewnętrznego związane z pandemią COVID-19. Fitch obniżył realny wzrost PKB w 2020 z 3,3% do 1,8%, by odzwierciedlić spodziewany spadek konsumpcji prywatnej do 2,5% (w 2019: 3,9%) i bliski neutralnemu wkład handlu do wzrostu. Wzrost gospodarczy odbije do 3,2% w 2021 roku, gdy poprawi się konsumpcja prywatna i inwestycje" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook - March 2020".

Według Fitcha, konsumpcja prywatna wzrośnie o 2,5% w tym roku i o 4,4% w roku przyszłym.

Agencja wskazuje, że bank centralny może podnieść stopy procentowe w przyszłym roku.

"NBP prawdopodobnie podwyższy stopy procentowe w przyszłym roku, gdy nastąpi odbicie w gospodarce. Biorąc pod uwagę negatywną presję na wzrost konsumpcji wynikającą z COVID-19, Fitch oczekuje spowolnienia inflacji do 2,8% do końca 2020 r. i do 2,5% w 2021 r." - czytamy dalej.

(ISBnews)