BAH: Proces sprzedaży samochodów został istotnie zaburzony w zw. z pandemią

ISBNews
20.03.2020 08:44
A A A


Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W ocenie zarządu British Automotive Holding (BAH) skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 będą mieć istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej, podała spółka. Ze względu na wprowadzony na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia istotnie zaburzony został proces sprzedaży samochodów przez grupę kapitałową BAH, tj. samochodów marki Jaguar Land Rover oraz SsangYong.

"Obecnie, z powodu problemów z rejestracją pojazdów, spółki z grupy kapitałowej emitenta z opóźnieniem wydają klientom sprzedawane samochody, a także zauważalna jest przez emitenta tendencja spadku zainteresowania konsumentów zakupem samochodów oraz rezygnacje przez kontrahentów z realizacji zawartych kontraktów i zamówień samochodów sprzedawanych przez spółki dealerskie wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta. Tendencja spadku sprzedaży obserwowana jest również w działalności importerskiej, realizowanej przez spółkę zależną od emitenta (tj. spółkę British Automotive Polska S.A.), a także w zakresie działalności wynajmu samochodów prowadzonej w ramach grupy kapitałowej emitenta".- czytamy w komunikacie.

"Wszystkie te czynniki w ocenie emitenta spowodują, iż obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za I półrocze 2020 roku, a także w zależności od czasu trwania epidemii i ograniczeń z niej wynikających, również w odpowiednio w dłuższym przedziale czasowym". - czytamy dalej. 

BAH jako główne czynniki ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, które jego zdaniem będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej w perspektywie kolejnych okresów, na chwile obecną definiuje:

1. ryzyko spadku siły nabywczej konsumenta oraz ograniczenie jego mobilności związane w szczególności z regulacjami ograniczającymi przemieszczanie się;

2. ryzyko ograniczenia wielkości finansowania zakupów towarów dla kontrahentów przez instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe), a także ograniczenie wielkości finansowania przez instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe) działalności spółek z branży automotive;

3. ryzyko zmniejszenia zainteresowania kontrahentów zakupem samochodów, w tym również samochodów oferowanych przez spółki z grupy kapitałowej BAH;

4. ryzyko zmniejszenia średnich przebiegów sprzedawanych samochodów, co spowoduje zmniejszenie się liczby wizyt serwisowych samochodów, a co za tym idzie obniżenie wyników finansowych wynikających z segmentu świadczenia odpłatnych usług po dokonaniu sprzedaży produktu (tzw. "after - sales");

5. ryzyko utrudnień na granicach międzypaństwowych, które może mieć wpływ na utrudnienia w realizacji transportu międzynarodowego;

6. ryzyko zaburzenia łańcuchów dostaw, które może mieć wpływ na zdolność producenta do dostarczania samochodów zamówionych przez spółki z grupy kapitałowej, wskazano.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, sytuację prawną oraz regulacje rządów państw związane z rozprzestrzenianiem się epidemii spółka nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu w wiarygodny sposób oszacować rozmiaru wpływu epidemii na sytuację operacyjną i finansową spółki i jej grupy kapitałowej. Jednocześnie zarząd BAH będzie na bieżąco analizował sytuację spółki oraz grupy kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, podkreślono.

"Ponadto [...] zarząd emitenta informuje, że w spółce w dalszym ciągu trwa procedura szacowania wartości określonych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2019. Powyższe okoliczności oraz potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miało wpływ na obniżenie wartości aktywów spółek z grupy kapitałowej emitenta" - zaznaczono.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)