Asseco DS udostępni szkołom wyższym platformę edukacyjną w chmurze

ISBNews
23.03.2020 18:06
A A A


Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - we współpracy z operatorem Chmury Krajowej udostępni szkołom wyższym informatyczną platformę edukacyjną na sześć miesięcy w ramach programu "Partnerstwo dla Uczelni", podała spółka.

"Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki i zazwyczaj ograniczały się do udostępniania materiałów w różnej formie. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online, w szczególności wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę dydaktyczną w formie synchronicznej. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne" - powiedział Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji, cytowany w komunikacie.

Narzędzie udostępnione jest z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Zapewnia to wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

"Chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań. Te cechy nabierają szczególnego znaczenia, gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT. Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowe modele do zdalnej nauki. Na naszych oczach chmura staje się codziennością, a korzystanie z niej kryterium dojrzałości i odpowiedzialności instytucji" - dodał wiceprezes Operatora Chmury Krajowej Dariusz Śliwowski.

Platforma Edukacyjna Asseco umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie zajęć z wykorzystaniem połączenia głosowego oraz wideo, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Zapewnia też stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. System jest dostępny z poziomu przeglądarki www.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)